Voici l'affiche officielle du Pokerthon VIII :

Pokerthon 2017